sâmbătă, 30 octombrie 2010

Căminul meu - un colţişor de rai


Cu o mica-mare intarziere :) raspund si eu chemarii tomnatice propusa de Dulce casa. Sper, sa nu fie prea tarziu, să mă alătur acestui Coltisorului de rai.
Asadar, lumanarea palpaie tainic pe masa din bucatarie, locul in care ne face placere sa ne intalnim, din pacate in zilele cu scoala doar seara se poate realiza aceasta dorinta.

Muzica se aude placut, Matei ne incanta cu chitara si fetele cu glasul


Cu asa atmosfera placuta si linistitoare, cum sa nu am spor sa ma apuc de cel mai dezordonat si aglomerat loc din casa, acela pentru mine este camara:) locul unde se face foarte usor dezordineVa doresc o zi cu spor in toate!


Revin pozele finale:)


Liliana

vineri, 29 octombrie 2010

Memoriu privitor la fenomenul Halloween


Memoriu privitor la fenomenul Halloween, adresat tuturor cadrelor didactice, dar în special D-lor Directori ai Instituţiilor de învăţământ românesc

[În urma unui extemporal dat elevilor de clasa aIVa într-o şcoală americană, la întrebarea:,,Cum aţi vrea să serbaţi Halloween-ul?’’, 80% dintre ei au răspuns:,,aş vrea să omor pe cineva...’’. Acesta este împactul sărbătorii. Ar putea zice cineva:,, noi n-am ajuns până aici...’’, dar dacă nu ne responsabilizăm vom ajunge]Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi sub egida Fundaţiei Sf Martiri Brancoveni, la iniţiativa unui grup de părinţi, înaintăm prezentul memoriu tuturor cadrelor didactice interesate de buna desfăşurare a procesului de învăţământ şi de corecta îndeplinire a sensurilor pedagogic-educaţionale ale acestuia în şcolile româneşti.

Dorim să atenţionăm asupra unui eveniment care captează atenţia şi canalizează preocupările multora dintre români, începând de la copii, până la părinţi şi bunici în perioada aceasta a anului. Este vorba de ,,sărbătoarea’’ occidentală a Halloween-ului care, sub masca divertismentului, este o veritabilă invocare a demonicului.

Este evident că noi românii ne-am aliniat curentului general impus de cultura şi civilizaţia occidentală, importând forţat şi artificial, exclusiv comercial, această ,,sărbătoare’’, încât ni se par astăzi din ce în ce mai fireşti defilările de oameni deghizaţi cât mai hidos care împânzesc străzile şi umplu localurile, atârnarea în vitrinele magazinelor, în parcuri, ba chiar în case, a simbolurilor mai mult sau mai puţin demonice, în timp ce televiziunea, ziarele şi internetul abundă de reclame specifice evenimentului.

Dar ceea ce a reprezentat motivul major de îngrijorare care a dus la hotărârea luării atitudinii de protest prin prezentul memoriu, a fost constatarea că efectele acestui tip de manifestări se resimt în primul rând în şcolile şi grădiniţele unde învaţă copiii noştri.

Încă de anul trecut am aflat de organizarea în cadrul majorităţii şcolilor din mediu urban şi nu numai, la iniţiativa profesorilor de lb. engleză a unor adevărate ,,festivaluri’’ Halloween, uneori numai în cadrul orelor de lb. engleză, alteori ca o manifestaţie generală extraşcolară ce îi antrenează atât pe copii, cât şi pe profesori. Copiii sunt încurajaţi să participe la Carnavalul cu măşti şi la jocurile distractive specifice momentului, sub pretextul cultivării creativităţii şi al oferirii unor frumoase clipe de divertisment culminând cu premii.

Prin urmare, am socotit de cuviinţă, prin prezentul memoriu şi prin documentaţia aferentă ce vi-o punem la dispoziţie ( pe care o puteţi găsi şi pe Internet la adresa http://www.hamangia.ro/hal.html ori www.hamangia.ro/hal.html ), să vă informăm despre istoricul şi sensurile vechi şi noi ale ,,sărbătorii’’.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă îngrijorarea pe care o avem ca părinţi privitoare la conotaţiile negative de ordin psihic, emoţional, educaţional şi comportamental pe care le-ar aduce asupra copiilor antrenarea lor în participarea activă la manifestările specifice Halloween-ului.

Este un paradox cum, în cadrul sistemului de învăţământ, ne plângem din ce în ce mai des de creşterea gradului de agresivitate al copiilor, cât şi de amplificarea lipsei de receptivitate a lor la cunoştinţele ce încearcă profesorii să le împărtăşească în cadrul orelor de curs, şi drept urmare se ţin simpozioane şi se organizează concursuri pe tema ,,nonviolenţei’’; iar în paralel cu aceasta, stimulăm indirect tocmai această agresivitate prin direcţionarea greşită a creativităţii copiilor cu urmări greu de anticipat şi poate chiar iremediabile în viitor.

Halloween-ul promovează sub masca divertismentului cultul morţii, personificarea morţii şi a forţelor răului, aceasta fiind în contradicţie totală cu natura şi menirea instituţiilor de învăţământ, putând tulbura mintea şi afecta sănătatea spirituală şi morală a elevilor prin efectele cumulative dezastruoase ale acestei ,,sărbători’’, ce marchează profund psihicul copiilor, care nu au mecanisme psihice pentru a se apăra de această deversare a demonicului, a urâtului, a odiosului, a magiei, în viaţa lor emoţională şi ajung ulterior să le accepte ca fireşti, în mod necondiţionat.

Copilul încă nu face bine distincţia între real şi imaginar încât degeaba scriu producătorii de costume tip ,,Superman’’ pe etichete: ,,cu acest costum nu se poate zbura’’, că tot se găseşte câte un ,,năzdrăvan’’ care, influenţat şi extaziat de prestanţa eroului din film, încearcă să-l imite, sfârşind tragic într-o cădere în gol.

Care este pragul psihologic la care un copil deghizat în ,,vampir’’ şi care strigă în glumă: ,,vreau sânge...mi-e sete de sânge...’’ să şi intre în pielea personajului şi doar aşa, ,,în joacă’’, să vrea să vadă cum e când chiar curge sânge?

Dacă ar fi şi numai un singur caz în zece ani la toate şcolile din România când dintr-o glumă nevinovată şi dintr-un inocent carnaval să se sfârşească tragic şi tot ar fi un semnal de alarmă. Statisticile efectuate însă în ţările unde ,,sărbătorirea’’ Halloween-ului este în vogă de mulţi ani arată că procentul de accidente e mult mai mare şi nu sunt doar cazuri izolate situaţiile când de la o joacă se poate ajunge la o mare dramă. În U.S.A., ţara unde această ,,sărbătoare’’ pervertită a atins apogeul maleficului, creşterea violenţelor în timpul Halloween-ului este o evidenţă, acest moment al anului remarcându-se prin numărul cel mai mare de acţiuni violente, fapte penale, ,,glume’’ proaste care duc la accidente grave, distrugeri, numărul cel mai mare de beţivi, consum crescut de droguri la persoane din ce în ce mai tinere, inclusiv la copii.

Îşi poate asuma vre-un profesor responsabilitatea pentru urmările ce ar putea apărea în urma acestui nevinovat joc: ,,de-a urâtul’’?

Poate corpul profesoral să rămână indiferent la imaginea pe care şcoala unde predau o are în exterior? Panoul şcolii reflectă imaginea şcolii, este ca şi o emblemă a şcolii.Orice eveniment extraşcolar (cenacluri, cursuri opţionale, concursuri, serbări, festivităţi) se imortalizează prin fotografii care împreună cu documentaţia scrisă aferentă se afişează la panou, iar şcolile şi profesorii primesc calificative pentru strădania de a întreprinde astfel de manifestări extraşcolare care să stimuleze creativitatea copiilor.

Anul trecut, făcând o incursiune prin mai multe şcoli dobrogene ( situaţia fiind asemănătoare la nivel naţional ) la panourile principale ,,tronau’’fotografiile jalnice ale măscăririi copiilor noştri în monştri, piraţi, vampiri, strigoi, scheletre, cât şi premiatele compuneri în limba engleză cu teme macabre. Aceasta să fie creativitatea ce să o dorim cultivată la copii: capete tăiate, trupuri spânzurate, case bântuite? Şi panourile au păstrat aceste mărturii aproape două luni până când au fost înlocuite cu imagini şi texte specifice Crăciunului.

Nu e suficient că observăm abrutizarea sensibilităţii, a delicateţei, a purităţii sufleteşti specifice copilăriei prin suprasaturarea cu subiecte de violenţă şi erotism pe care mass-media, internetul, jocurile pe calculator şi industria cinematografică o aduc asupra copiilor?

De cele mai multe ori din lipsă de timp, sau chiar din ignoranţă, părinţii nu se preocupă să îşi ferească copii de o asemenea sistematică otrăvire şi măcar nădejde aveam ca în cadrul sistemului educaţional de învăţământ să li se dea copiilor repere bune. Îi trimitem la şcoală cu nădejdea ca măcar şcoala să facă oameni din ei, iar şcoala... îi învaţă să fie...vampiri, vârcolaci, demoni, monştri...aşa...,,în joacă’’, pentru ,,cultivarea creativităţii’’...

Vă aduceţi aminte de scandalul iscat la nivel naţional pe tema păstrării sau nu a însemnelor religioase în instituţiile şcolare? Instanţa judecătorească a dat în final drepturi depline părinţilor să hotărască dacă e folositor sau nu pentru copii lor să aibă în sălile de clasă icoane. Şi părinţii au hotărât... şi icoanele au rămas...

Cât timp încă, în România, mai pot părinţii să decidă asupra copiilor, îndrăznim şi noi să profităm de acest drept şi în cazul de faţă, cerând insistent RENUNŢAREA LA ORICE MANIFESTARE DE TIP HALLOWEEN in scoli.

Există multe alte metode de a stimula creativitatea copiilor noştri decât copierea, imitarea fără discernământ a unor practici şi obiceiuri legate de sărbători ale altor popoare, datini pe care nici acele popoare însele nu le mai înţeleg semnificaţia. Una este ca în cadrul orei de lb. engleză să se prezinte ca notă informativă existenţa unei sărbători specifice culturii şi civilizaţiei americane arătând originile ei şi sensurile vechi şi actuale; iar alta e să ne maimuţărim părinţi, copii şi profesori împreună de dragul imitaţiei şi al alinierii la direcţia generală. Nu tot ce este general valabil şi acceptat într-o epocă dată este şi neapărat bun. Nu tot ce se socoteşte folositor educării copiilor noştri după baremele moderne ale gândirii occidentale este, obiectiv vorbind, într-adevăr folositor. De ce în ceea ce priveşte crezul personal şi cultivarea simţământului religios la copii sunt din ce în ce mai multe voci ale psihologilor moderni care insistă spre a nu-i îndoctrina de mici pe copii, ci să fie lăsaţi ca singuri la maturitate să hotărască asupra opţiunii religioase; iar în ce priveşte îndobitocirea lor prin aceste surogate de sărbători pseudo-religioase tip Valentine’s Day şi Halloween nu li se prezintă adevărul despre originile lor şi despre semnificaţiile obiceiurilor legate de acestea... căci atunci sigur, măcar o parte dintre ei, ar opta să nu meargă cu valul, ci ar sta contra curentului cu toate riscurile care ar decurge de aici.

Suntem de acord să se prezinte în cadrul orei de lb. engleză, dacă într-adevăr aceasta prevede programa, doar în mod informativ şi nimic mai mult despre existenţa acestei ,,sărbători’’ specifice astăzi culturii şi civilizaţiei americane, deşi chiar Noul Continent a împrumutat-o prin filieră irlandeză de la vechii celţi.

Ce-ar fi ca la ora de istorie când se studiază civilizaţia Inca profesorul să organizeze şi imitaţii, aşa, ,,în joacă’’, a ritualurilor cu sacrificii umane, spre exemplu.

Iertaţi nota ironică şi oarecum agresivă a limbajului acestui Memoriu care se datorează conştientizării gravităţii situaţiei în contextul indiferenţei generale. Este specific nouă românilor să nu ne asumăm responsabilitatea luării unor atitudini critice faţă de curentul general aşteptând ca problema să se rezolve de la sine sau ca alţii să ia iniţiativa.

Este oarecum firesc ca după 50 de ani de urmare a directivelor venite din ,,Răsărit’’ să ne întoarcem acum cu totul cu faţa spre ,,Apus’’. Şi totuşi corect ar fi să ne preocupe cultivarea propriului discernământ şi al specificului nostru ca neam, nu să copiem ,,forme fără fond’’. De nu vom fi cu luare aminte copiii noştri îşi vor forma treptat gustul pentru macabru, ocult, sadism şi violenţă, în acest sens fiind ajutaţi de desenele animate cu monştri, jocurile agresive pe calculator, filmele horror şi cărţile pentru copii, deja clasice, din seria Harry Potter, etc.

În urma unui extemporal dat elevilor de clasa a IV.a într-o şcoală americană, la întrebarea:,,cum aţi vrea să serbaţi Halloween-ul?’’, 80% dintre ei au răspuns:,,aş vrea să omor pe cineva...’’. Acesta este împactul sărbătorii. Ar putea zice cineva:,, noi n-am ajuns până aici...’’, dar dacă nu ne responsabilizăm vom ajunge.

In Rusia încă din 2003 orice eveniment legat de ,,sărbătoarea’’ Halloween în instituţiile de învăţământ a fost interzis. Alexander Gavrilov, reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului a declarat că această hotărâre este motivată de faptul că această ,,sărbătoare’’ ,,promovează cultul morţii, personificarea morţii şi a demonicului, fiind în contradicţie cu natura instituţiilor de învăţământ şi tulburând mintea şi afectând sănătatea spirituală şi morală a elevilor’’, concluziile sale fiind împărtăşite de o serie de psihologi şi psihiatri consultaţi pe această temă.

În nădejdea că toate cele spuse vor avea răsunet pozitiv în conştiinţa cât mai multor români, dar în primul rând al conducătorilor instituţiilor de învăţământ şi al profesorilor de lb. şi literatura engleză, vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru frumoasa şi corecta îndrumare moral-civică ce vă veţi strădui să o cultivaţi copiilor noştri şi în continuare.

P.S. Conştienţi de faptul că mulţi români împărtăşesc părerea noastră privitoare la multiplele efecte negative pe care le pot avea asupra tinerei generaţii participarea la manifestările şi festivalurile de tip Halloween şi din dorinţa de a strânge rândurile, de a fi uniţi în ,,lupta’’ ( dacă putem zice aşa ) contra tendinţei de generalizare a fenomenului imitaţional în care se încadrează şi Halloween-ul, chemăm pe toţi cei într-un duh cu cele scrise să se alăture nouă prin adeziune şi să răspândească într-un cerc cât mai larg materialele oferite (mai ales către cadrele didactice ) spre a trezi conştiinţele şi a stopa, dacă este cu putinţă, acest fenomen nociv societăţii noastre.

( 19 octombrie 2008 )

Preot Mihai Deliorga împreună cu toţi credincioşii Parohiei ,,Sf. Arhangheli’’ din loc. Poarta Albă, jud. Constanţa
Fundatia Sf Martiri Brancoveni – Scoala Brancoveneasca Constanta
Cu Binecuvantarea IPS Teodosie Arhiepiscop al Tomisului

joi, 28 octombrie 2010

Miroase a iarna...


De cateva zile miroase a iarna...brr! Daca va este dor de iarna, ia sa vedeti ce spunea poetul exilat la Tomis, Ovidiu, despre cum erau iernile prin Dobrogea :)


"Iarna la Tomis era cumplită! În ulcioare şi în amorfe vinul, împietrit de ger, lua forma vasului. Râurile îngheţară până în adânc, încât oamenii trebuiau să facă copci din care să-şi scoată apa de băut. Istrul îngheţa atât de tare încât caii şi carele cu boi îl străbăteau tot atât de sigur ca şi cum ar fi mers pe uscat. :

"Aşa de tare-i vântul, că dezgoleşte case
Şi turnurile nalte le surpă la pământ
Atunci, de frig barbarii îşi pun pe ei cojoace
Îşi pun iţari: nu-şi lasă decât obrazul gol."

(Iarna in Tara Getilor, PUBLIUS OVIDIUS NASO- 43 î.d.Hr.- 17 d.Hr.- poet latin)


Va doresc o zi cu spor in toate!

marți, 26 octombrie 2010

“Capul ce se pleaca sabia nu-l taie…”Sinaxarul zilei de 27 oct.- Sfantul Mare Mucenic Nestor

"L-am praznuit pe Sf. M.M. Dimitrie Izvoratorul de Mir si l-am amintit in treacat pe viteazul Nestor. Nu zabovim asupra Sf. Nestor, deoarece el ne aminteste ca datoria noastra este sa-i aparam pe fratii nostri de Lie si sa-L marturisim pe Hristos!
Daca noi asistam pasiv si “intelept” la pangarirea credintei si traditiei noastre, acceptam ca albul e negru si dracul e blond, isi poate inchipui cineva ca, atunci cand ni se va cere lepadarea de Hristos, vom avea taria de a-L marturisi? Sau, mai grav, copiii nostri, care au invatat de la noi sa fie “intelepti”, isi vor mai pune macar problema marturisirii?
Iata-l astazi pe Lie, urias ca o mlastina globala care intineaza sufletele tuturor, zambind sfidator peste capetele noastre plecate care au “uitat” ca proverbul, in intregul lui, suna asa: “Capul ce se pleaca sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede”, iar in acest caz Soarele este Hristos!
Ce putin ne cere Hristos! El stie cat de mici si nevolnici suntem, si vrea doar sa mergem la Sfintii Sai si la Maica Sa, ca sa-l zdrobim pe Lie cu puterea pe care ne-o dau Ei!
A fi Nestor nu e o optiune, ci o obligatie, iar de nu vom fi asemeni lui, ne vor blestema copiii si ni se va inchide pe vecie Imparatia.
Ne este frica de Lie sau de posibila “taiere” a capului? Nu riscam absolut nimic si nici nu avem ce pierde, caci “ce ai care sa nu-ti fi fost dat? “.
Sa-I deschidem inima lui Hristos, iar daca El e cu noi, “de cine ne vom teme”?
"Credinta" noastra rationalista ne indeamna la moderatie, invocand mult discutata “cale de mijloc”. Stim insa, din Apocalipsa 8/21, ca fricosii vor intra in iad inaintea desfranatilor si a ucigasilor si stim de la Pr. Arsenie Papacioc ca cine crede in viata vesnica si nu lupta sa o dobandeasca trebuie inchis la nebuni!
Dar cine sunt acesti Lie care isi bat joc de credinta si de traditia noastra?
Ati uitat oare ca aceasta tara e a lui Dumnezeu, ca am fost crestinati de Intaiul chemat si ca Romania e gradina Maicii Domnului?
Va vom aminti! "

Scoala Brancoveneasca / Marcel Bouros


sursa foto

via mail

Liliana

luni, 25 octombrie 2010

De la Sfantul Dimitrie la Sfantul Gheorghe

DINCOLO DE USA SARBATORII DE AZI INCEPE TIMPUL...
TIMPUL SFANTULUI DIMITRIE
"Sfantul Dumitru este stăpân peste iarna care vine. Jumătate de an stăpâneşte Sfântul Gheorghe şi cealaltă jumătate el."(Irina Nicolau)

Una dintre cele mai frumoase sarbatori este cea a Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, fiind considerat pe drept cuvant izvorul bogatiei si belsugului incheind perioade de toamna, asa cum si Sfantul Mare Mucenic Gheorghe este ocrotitorul primaverii si care deschide ciclul sarbatorilor crestinesti.

"Mare aparator te-a aflat intru primejdii lumea, purtatorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe pagani. Deci precum mandria lui Lie ai infrant, si la lupta indraznet pe Nestor l-ai facut, asa, Sfinte Dimitrie, roaga-l pe Hristos Dumnezeu, sa ne daruiasca noua mare mila. "(Troparul Sfantului Dimitrie)
Viata Sf. Dimitrie Izvoratorul de Mir- aici


Predica Parintelui Cleopa la Sfantul Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie)
aici


Sursa fotoLa multi tuturor celor ce poarta numele Sfantului Dimitrie!


Liliana

sâmbătă, 23 octombrie 2010

Se cuvine să ne dăruim Domnului din tot sufletul


Talcuirea Evangheliei duminicii a XXIII-a dupa Rusalii


Ev. Luca 8, 26–39
(Vindecarea demonizatului din ţinutul gherghesenilor)"Îndrăcitul gadarean, după tămăduirea sa, se lipeşte de Domnul şi doreşte să rămână cu El pentru totdeauna; după aceea însă, auzind voia Lui, merge şi propovăduieşte în întreaga cetate facerea de bine pe care a primit-o. Binefăcătorul atrage la Sine, voia Lui devine lege pentru cel miluit, iar limba acestuia nu se poate stăpâni să nu vestească ceea ce a primit de la El. Dacă am avea în minte toate bunătăţile pe care le-am pri­mit şi le primim de la Domnul, n-ar mai fi printre noi ne­recunoscători, n-ar mai fi călcători ai sfintei Lui voi, n-ar mai fi oameni care să nu-L iubească mai mult decât pe orişice. Prin botez, ne izbăvim de păcatul strămoşesc şi de pierzania pe care el o aduce; prin pocăinţă, ne curăţăm mereu de păcatele care se lipesc neîncetat de noi. Dum­nezeiasca Pronie ne apără de rele - pe care de multe ori nu le vedem - şi ne îndreaptă paşii pe calea cea mai puţin lip­sită de primejdii pentru noi şi mai prielnică ţelurilor noas­tre; şi, până la urmă, tot ce avem este de la Domnul. De aceea, se cuvine să ne dăruim Domnului din tot sufletul, să plinim întru toate voia Lui şi să proslăvim numele Lui cel preasfânt, mai ales cu viaţa şi cu faptele, ca să nu fim mai prejos decât îndrăcitul gadarean, care dintr-o dată s-a arătat atât de înţelept, încât a devenit pildă vrednică de urmat pentru toţi."
( Sfântul Teofan Zăvorâtul, „Tâlcuiri din Sfânta scriptură pentru fiecare zi din an”, Ed. Sofia)


Va doresc o duminica binecuvantata!
Liliana

vineri, 22 octombrie 2010

Psalmul, liniste a sufletelor noastre


Da, psalmul este liniste a sufletelor,
conducător al păcii; potoleşte turburarea şi vâlvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletului şi înfrânează pe cel desfrânat.
Psalmul leagă prietenii, uneşte pe cei de departe, îm­pacă pe cei învrăjbiţi.
Cine se mai poate socoti vrăjmaş cu cel cu care a înălţat acelaşi glas spre Dumnezeu ?
Cântatul psalmilor aduce, deci, cel mai mare bun : dragostea."
(Sf. Vasile cel Mare „Tâlcuire duhovnicească la Psalmi”)Astazi va aduc in atentie un psalm, anume Psalmul 22.

"Este cel mai senin psalm, un psalm al bucuriei, un psalm al increderii, al incredintarii. In Filocalia, vol. IV, se spune, ca ucenicul l-a intrebat pe avva Filimon de ce citeste mai ales din Psaltire? Cuviosul Filimon a zis: “Frate, atata bucurie am in sufletul meu din cuvintele psalmilor, ca si cum eu insumi i-as fi facut”.
Sa ne ajute bunul Dumnezeu sa avem si noi constiinta ca Psalmul 22 este psalmul nostru, psalmul pe care noi insine l-am facut, psalmul in care ne revarsam cel mai bine, in care ne aratam cel mai bine incredintarea prezentei lui Dumnezeu in viata noastra, in care ne aratam cel mai bine bucuria de prezenta lui Dumnezeu, in care se manifesta cel mai mult si cel mai bine multumirea si implinirea sufletului nostru."
(
Talcuire la Psalmul 22-Pr.Teofil Paraian )

PSALMUL 22
Al lui David.

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.


Liliana

miercuri, 20 octombrie 2010

Unde a ajuns "stiinta" fara scrupule

Un documentar britanic despre industria ouălor şi a cărnii de pui.

Ouăle în Marea Britanie:
-29 milioane oua – 30 milioane găini ouătoare
-o găină face cam 300 ouă în ciclul productiv (durează aprox. 1 an)
-10 miliarde ouă pe an
-63 % dintre ouăle britanicilor vin de la găini crescute in baterii
-într-o baterie sunt 4-6 găini şi nu ies niciodată de acolo (20 milioane găini în cuşti în toată Marea Britanie)
-85% din produsele alimentare conţin ouă provenite de la găini ţinute în cuşti (maioneză, sosuri, salate)
-vor apărea noi cuşti cu condiţii mai bune.
-puii masculi sunt gazaţi imediat după eclozare deoarece nu aduc profit, apoi sunt duşi la grădinile zoologice ca hrană
-găinile care nu mai sunt productive sunt tranşate pentru diverse produse alimentare, pe principiul „nimic nu se pierde, totul se valorifică”
-carcasele de găini neproductive sunt folosite pt. MRM: o pastă din resturi de pasăre, peste care se adaugă aditivi alimentari şi se obţin hot-dog, burgeri, etc.
-există şi producători de ouă bio, unde găinile stau în mediu natural

Ce pui pe masa partea 1 – ouăle


Puii în Marea Britanie:
-în Marea Britanie producţia este de 855 mil. pui pe an – 27 pui tăiaţi în fiecare secundă
-carnea de pui a devenit tot mai ieftină deoarece America a dezvoltat o specie de pui care creşte repede, mănâncă mult şi trăieşte puţin (aprox. 60 grane pe zi)
-un pui american ajunge la vârsta de tăiere în 39 de zile
-puii-rebut sunt gazaţi după eclozare
-un sfert dintre puii americani au probleme cu picioarele din cauza îngrăşării forţate
-în crescătorii se permite o densitate de 19 păsări pe metru pătrat (38 kg carne pe metru pătrat), ceea ce duce la apariţia deselor cazuri de îmbolnăvire
-95 % din carnea de pui a britanicilor provine din astfel de crescătorii
-există şi crescătorii mai relaxate, unde puii au cu 25 % mai mult spaţiu
-rata de deces în astfel de crescătorii e cu 45 % mai mică
-a treia categorie de crescătorii sunt cele bio, unde găinile cresc în ritmul lor natural
-în unele crescătorii puii sunt executaţi prin electrocutare, o metodă socotită mai modernă

Ce pui pe masa partea 2 – carnea de pui


Preluat de aici
Producător: Jamie Oliver – Marea Britanie.
Titlul original: “Jamie’s fowl dinners”.

Combinatie curativa de miere si scortisoara

scortisoara o dati voi, eu dau......

COMBINATIE CURATIVA :)

¬ S-a descoperit ca o combinatie de miere cu scortisoara poate vindeca majoritatea bolilor.
¬ Mierea este produsa in majoritatea tarilor lumii.
¬ Medicina alternativa a utilizat mierea ca remediu vital timp de mai multe secole.
¬ Oamenii de stiinta de astazi accepta si ei mierea ca pe un remediu (foarte eficient) in tratarea multor tipuri de afectiuni.
¬ Mierea poate fi utilizata in multe tipuri de afectiuni fara a avea efecte secundare.
¬ Stiinta contemporana ne spune ca desi mierea este dulce, daca se administreaza in doze corespunzatoare, ca medicament, nu va dauna pacientilor cu diabet.
¬ O revista faimoasa,
Weekly World News, care apare in Canada, a publicat in editia din 17 ianuarie 1995 o lista de afectiuni care pot fi vindecate cu ajutorul combinatiei de miere cu scortisoara, in urma studiilor efectuate de savantii occidentali.

ARTRITA
¬ Amestecati o parte de miere in doua parti apa calduta si apoi adaugati o lingurita de scortisoara pudra. Faceti o pasta si masati-o usor in partea de corp care va doare.
¬ Durerea cedeaza in interval de 15 minute, in cele mai multe cazuri.
¬ Pacientii cu artrita isi pot administra zilnic cate o cana de apa fierbinte cu doua linguri de miere si o lingurita de scortisoara pudra..
¬ Daca remediul se administreaza cu regularitate, chiar si artrita cronica poate fi vindecata.
¬ Intr-un studiu recent efectuat de Universitatea din Copenhaga, s-a constatat ca atunci cand doctorii le-au administrat pacientilor o combinatie de o lingura de miere cu o jumatate de lingurita de scortisoara pudra inainte de micul dejun, timp de o saptamana, din 200 de pacienti tratati, 73 de pacienti au scapat complet de dureri in interval de o luna. Majoritatea acestor pacienti nu puteau merge sau aveau o libertate de miscare restransa, dar dupa terapie, au inceput sa mearga cu mai putine dureri.

CADEREA PARULUI
¬ Cei care au probleme de caderea parului sau calvitie pot aplica pe par o pasta alcatuita din ulei de masline fierbinte, o lingura de miere, o lingurita de scortisoara pudra, inainte de baie, lasand-o sa actioneze aproximativ 15 minute, dupa care se spala parul.
¬ S-a demonstrat ca remediul este eficient si daca se pastreaza timp de 5 minute..

INFECTII URINARE
¬ Luati doua linguri de scortisoara pudra si o lingurita de miere intr-un pahar de apa calduta si beti. Distruge toti germenii din vezica urinara.

DURERI DE DINTI
¬ Faceti o pasta dintr-o lingurita de scortisoara pudra si cinci lingurite de miere si aplicati pe dintele care doare. Remediul se poate aplica de 3 ori pe zi (zilnic) pana cand dintele nu mai doare.

COLESTEROL
¬ Doua linguri de miere si trei lingurite de scortisoara pudra, amestecate cu 450 ml.. de ceai, daca sunt administrate unui pacient care are colesterolul mare, vor reduce nivelul colesterolului din sange cu 10% in interval de 2 ore.
¬ Ca si in cazul pacientilor cu artrita, daca remediul se administreaza de 3 ori pe zi, reduce nivelul colesterolului.
¬ Conform unei informatii publicate intr-o revista medicala, mierea in stare pura consumata zilnic impreuna cu mancarea inlatura problemele de colesterol.

RACELI
¬ Cei care sufera de raceli normale sau severe ar trebui sa ia o lingura de miere calduta cu 1/4 lingurita de scortisoara pudra timp de 3 zile.
¬ Acest remediu vindeca majoritatea cazurilor de tuse cronica, raceala si curata sinusurile.

DERANJAMENTE STOMACALE
¬ Mierea cu scortisoara pudra vindeca durerile de stomac si indeparteaza ulcerele stomacale de la radacina.
¬ BALONARE : In conformitate cu studiile efectuate in India si Japonia, s-a descoperit ca mierea, in combinatie cu scortisoara pudra, ajuta si indeparteaza balonarea si durerile de stomac.

BOLI CARDIOVASCULARE
¬ Faceti o pasta din miere si scortisoara pudra. Ungeti pe paine sau umpleti clatitele cu aceasta pasta in loc de dulceata sau gem si mancati cu regularitate la micul dejun.
¬ Reduce colesterolul din artere si salveaza pacientul de riscul unui atac de cord.
¬ Pentru cei care au suferit deja un atac de cord, urmati acest remediu zilnic, pentru a preveni aparitia unui alt atac.
¬ Consumul cu regularitate al produsului de mai sus reduce dispneea si intareste ritmul cardiac.
¬ In America si Canada , mai multe spitale si-au tratat pacientii cu succes, cand au descoperit ca arterele si venele isi pierd flexibilitatea si tind sa se astupe. Mierea si scortisoara imbunatatesc circulatia sanguina.

SISTEMUL IMUNITAR
¬ Utilizarea zilnica a scortisoarei pudra intareste sistemul imunitar si protejeaza organismul impotriva bacteriilor si atacurilor virale.
¬ Oamenii de stiinta au descoperit ca mierea contine diferite vitamine si fier in cantitati mari.
¬ Consumul regulat de miere intareste corpusculii celulari ai leucocitelor care combat bacteriile si afectiunile virale.

INDIGESTIE
¬ Scortisoara pudra presarata peste 2 linguri de miere administrate inainte de masa, inlatura aciditatea si ajuta la digestia celor mai grele mancaruri.

GRIPA
¬ Un om de stiinta din Spania a demonstrat ca mierea contine un ingredient natural care omoara germenii de gripa, salvand pacientul de la imbolnavire.

LONGEVITATE
¬ Ceaiul cu miere si scortisoara, consumat cu regularitate, incetineste efectele imbatranirii.
¬ Pentru ceai, puneti la fiert 4 linguri de miere, 1 lingura de scortisoara pudra si 3 cani de apa.
¬ Beti 1/4 de cana, de 3 pana la 4 ori pe zi. Va pastreaza pielea sanatoasa si fina si incetineste efectele imbatranirii.
¬ De asemenea, creste speranta de viata, va veti simti mult mai tanar(a) !

ACNEE
¬ Formati o pasta din trei linguri de miere si o lingurita de scortisoara pudra. Aplicati aceasta pasta peste cosuri seara inainte de culcare si spalati-o cu apa calduta, in dimineata urmatoare. Daca tratamentul se aplica timp de doua saptamani, va inlatura cosurile de la radacina.

INFECTII ALE PIELII
¬ Eczemele, herpesul si toate tipurile de infectii ale pielii se vindeca prin aplicarea unei combinatii de miere si scortisoara pudra pe partile afectate.

CURE DE SLABIRE
¬ In fiecare dimineata pe stomacul gol, cu o jumatate de ora inainte de micul dejun si seara inainte de culcare, beti miere si scortisoara pudra fierte intr-o cana de apa.
¬ Daca se administreaza in mod regulat, acest remediu duce la reducerea greutatii chiar si a celor mai obeze persoane.
¬ De asemenea, administrarea cu regularitate a acestui remediu previne depunerea de grasimi in organism, chiar daca persoana respectiva consuma o dieta hipercalorica.

CANCER
¬ Studii recente efectuate in Japonia si Australia au aratat ca s-au tratat cu succes cazuri de cancer stomacal si osos.
¬ Pacientii diagnosticati cu aceste tipuri de cancer ar trebui sa ia zilnic o lingura de miere cu o lingurita de scortisoara pudra timp de o luna, de 3 ori pe zi si sa continue tratamentul prescris de oncolog. Nu strica!

OBOSEALA
¬ Studii recente au aratat ca continutul de zahar din miere este mai degraba folositor si nicidecum daunator vitalitatii organismului.
¬ Persoanele de varsta a treia care consuma miere si scortisoara, in parti egale, au mai multa vitalitate si flexibilitate.
¬ Dr. Milton, care a efectuat studii aprofundate in acest subiect, spune ca o jumatate de lingura de miere intr-un pahar cu apa, presarat cu pudra de scortisoara consumata zilnic, dimineata dupa ce ne spalam pe dinti, si din nou dupa amiaza in jurul orei 3.00 atunci cand vioiciunea organismului este in scadere, duce la imbunatatirea vitalitatii organismului, in interval de o saptamana.Liliana

Conferinte la Tomis-IPOCRIZIA INDIGNARII- Pr. Iustin PetreLiliana

marți, 19 octombrie 2010

Copilul din noi

"Incerc sa-mi imaginez ce fel de om as fi fost si cum ar fi fost viata mea, daca in copilarie nu as fi fost invatata sa ingenunchez la marginea patului si sa spun, inainte de a adormi, rugaciunea. Nu reusesc, pentru ca ar fi vorba de cineva atat de diferit, incat nu pot sa-l inteleg, simt doar ca trebuie sa-mi fie mila de el. Pentru ca, in timp ce spuneam "Inger, ingerasul meu" cu pleopele cat mai grele si vedeam printre gene cum ingerii se joaca falfaind intre viata si vis, adormeam fericita, iar acea senzatie de dulce intimitate cu transcendentul nu avea sa ma mai paraseasca niciodata.
Nu pot sa-mi imaginez cum as fi rezistat tuturor incercarilor prin care am trecut de-a lungul vietii, fara sentimentul nascut atunci ca nu sunt niciodata singura, ca langa mine se afla mereu, protejandu-ma si gata sa ma ajute, ingerul pazitor din rugaciunea de la marginea patului. Si asta pentru ca pur si simplu nu as fi rezistat. Toata puterea, tot curajul si chiar toata inteligenta pe care m-am sprijinit mai tarziu proveneau din acel miraculos sentiment al nesinguratatii descoperite in prima copilarie.
De altfel, aceste rugaciuni simple de inceput de lume- cu versurile lor naive, invatate pe de rost de copii chiar inainte de a le intelege- reusesc intr-un mod aproape magic sa fixeze in micile suflete, pentru tot restul vietii, linia despartitoare dintre bine si rau, ca si credinta, bunatatea, duiosia, compasiunea, dragostea, speranta. Sunt ca niste seminte semanate la timpul potrivit din care , poate, vor creste plantele care sa apere viitorul de uscaciune, opunand luptei salbatice intre generatii, dragostea de parinti si legii de fier al celui mai puternic, mila calda pentru cel mai slab.
Recitesc induiosata si cu nostalgie poezii pe care le recitam cand aveam 3-4 ani si pe care le stiu pe dinafara si acum, fara sa le judec estetic si fara sa mi se para invechite. Le recitesc cu sentimentul cu care privesc vechile icoane pe sticla in care chiar stangacia desenului da farmecul si argumentul autenticitatii.
Tot ce pot sa sper este ca un numar cat mai mare din copiii de azi sa le invete pentru toata viata si un numar cat mai mare din adultii de maine sa si le aduca aminte cu induiosarea si nostalgia mea de acum, cu neobosita convingere ca lumea noastra tehnica si rece mai poate fi incalzita- si salvata astflel- la sanul vechilor obiceiuri si a vesnicei credinte. Si nu sunt in stare sa-mi imaginez un tablou mai vibrant de optimism si speranta decat viziunea milioanelor de copii ai viitorului ingenunchiati in camasute albe la marginea patului si spunand cu pleole grele de somn "Inger, ingerasul meu..."

Cuvant semnat de Ana Blandiana la cartea "Poezii crestine pentru copii" antologie de Leon Magdan


Liliana

flower bar Pictures, Images and Photos

duminică, 17 octombrie 2010

Pilda Semănătorului şi Rugăciunea lui Iisus – Dumnezeu se cunoaşte prin trăirea credinţei


În această Duminică s-a rânduit de către Biserică citirea a două texte evanghelice, cel al Pildei Semănătorului şi cel al Rugăciunii lui Iisus- Dumnezeu Fiul către Dumnezeu-Tatăl.
Ambele texte evanghelice, dar mai cu seamă cel de-al doilea, au un numitor comun cu această Duminică a 21 după Rusalii în care se face cinstirea celor 367 de Sfinţi părinţi (Ierarhi) ai Bisericii care au participat la Sinodul al 7-lea ecumenic, de la Niceea din anul 787, unde a fost condamnat iconoclasmul ca erezie, şi s-a restabilit cultul sfintelor icoane. Numitorul comun este cunoaşterea lui Dumnezeu prin trăirea credinţei.
Pilda Semănătorului este rostită de către Hristos ca prezentare a celor 4 tipuri de caractere religioase ale omului în raport cu Domnul Hristos – Cuvântul lui Dumnezeu, asemănat cu o sămânţă care odată ajunsă în ţarina inimii noastre, rodeşte sau nu virtuţile vieţii creştine.
Cele 4 caractere sunt, după cum Hristos le descrie, următoarele: omul necredincios (sămânţa de lângă drum), omul formal în credinţă sau cu o credinţă superficială (sămânţa de pe piatră care nu prinde rădăcină), omul lumesc al credinţei, care doreşte trăirea credinţei, dar se înconjoară de griji şi bogăţii lumeşti ( sămânţa căzută între spini) şi, singurul caracter cu adevărat creştin, omul credincios care trăieşte în Dumnezeu şi rodeşte virtuţi ale Duhului Sfânt, după puterea lui (sămânţa care cade în loc bun şi rodeşte treizeci, şaizeci, o sută).
Rugăciunea lui Iisus către Tatăl este citită ca simbol al sobornicităţii Bisericii, în cinstea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 7 ecumenic, deoarece modul în care Biserica vieţuieşte şi ia hotărâri cu privire la învăţătura de credinţă este cel sinodal, descris de Domnul în rugăciune: „…ca să fie una precum suntem şi Noi.” (Ioan 17, 11), adică unitatea de învăţătură şi trăire a Bisericii, care are ca singur scop îndrumarea credincioşilor către viaţa veşnică: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3).
Va doresc duminica binecuvantata!
luni, 11 octombrie 2010

Staretii de la Optina – povatuitori duhovnicesti de mare pret pentru toata vremea


Astazi, 11 octombrie sunt praznuiti, in Sobor, toti Sfintii Optinei - renumita vatra duhovniceasca a Rusiei din secolul al XIX-lea – mari luminatori si povatuitori ai Rusiei si ai lumii pentru vremurile din urma.
Tot astazi este pomenit si personal unul dintre ei, Sf. Cuv. Leon(id), primul din lungul sir de Stareti ai Optinei, despre a carui viata puteti citi aici. Iar ieri a fost praznuit Sfantul Ambrozie de la Optina. Este binecunoscuta si deosebit de frumoasa si folositoare Rugaciunea de dimineata a ultimilor Stareti de la Optina.


"Orice necaz te-ar lovi, orice neplacere ti s-ar intampla, tu sa spui: “Voi rabda aceasta pentru Iisus Hristos!”. Numai sa spui asa si iti va fi mai usor. Caci numele lui Iisus Hristos este puternic: datorita lui, toate necazurile se vor potoli, diavolii vor pieri, supararea si descurajarea ta vor inceta cand vei repeta dulcele Lui nume. “Doamne! Da-mi rabdare, marime de suflet si blandete! Doamne! Da-mi sa vad greselile mele si sa nu osandesc pe nimeni!” (Sfantul Antonie)

ALTE CUVINTE DE FOLOS EXTRASE DIN VOLUMUL: “Ne vorbesc Staretii de la Optina“, Editura Egumenita, 2007, puteti citi
aiciAforisme duhovnicesti de la Staretii sfinti ai Optinei

Va doresc o saptamana cu spor in toate!
Liliana

miercuri, 6 octombrie 2010

Miercurea fara cuvinte

Irina realizeaza "Miercurea fara cuvinte"
Ce este "Miercurea fara cuvinte"?
Miercurea , pe internet, bloggerii care participa la "Wordless Wednesday" ( "miercurea fara cuvinte"), posteaza pe blogul lor o fotografie (de preferinta proprie, si nu luata de pe net) care nu are nevoie de explicatii. De aici si titlul "wordless"- adica "fara cuvinte". Se considera ca fotografia vorbeste de la sine, astfel incat nu mai e nevoie de o descriere. Desigur, daca cineva doreste sa adauge cateva cuvinte nu e nici o problema


toamna pe dealurile Casienilor


ghinde de stejar piticVa doresc o zi cu spor!
Liliana

marți, 5 octombrie 2010

Conferinta la Tomis cu Virgiliu Gheorghe

Manipularea magicã, pericolul pornografiei
Sambata 9 Octombrie de la ora 16.00 la CASA DE CULTURA Constanta din ciclul EFECTELE TELEVIZIUNII ASUPRA MINTII UMANE cu Virgiliu Gheorghe
proiect: "Colaborarea Scoala - Familie pentru salvarea copiilor"
SCOALA BRANCOVENEASCA / RADIO DOBROGEA / ARHIEPISCOPIA TOMISULUI
Intrarea este libera


"Deficientele de atentie si concentrare, slabirea capacitatilor mentale, a puterii de judecata si a motivatiei sunt probleme care se afla de cateva zeci de ani in atentia cercetatorilor din lumea occidentala. In ultima vreme aceste afectiuni au inceput sa fie observate si la multi dintre copiii si tinerii din tara noastra, sindromul anuntandu-se a avea o larga raspandire raspandire in urmatorii 10 ani.
Cartea de fata este primul semnal de alarma, prima analiza temeinica a fenomenului in cauza. Ea ofera un pretios material informativ atat parintilor sau celor care se ocupa de educatia tinerilor, cat si tuturor celor care vor sa inteleaga pericolul pe care il reprezinta tehnologia audio-video si cultura divertismentului pentru sanatatea mentala, pentru viata fiecaruia dintre noi.
Intelegerea mecaniosmelor ce stau in spatele procesului disolutiv la care este supusa mintea omului in societatea moderna poate fi un prim pas pe calea reintoarcerii la normalitate sau la mentinerea in afara sferei de influenta a modului de viata bolnav propus de televiziune, divertisment si, in ultima instanta, de culrura nihilismului. "

Prof. Ilie Badescu

sâmbătă, 2 octombrie 2010

Cuvantul care zideste

"Este atat de necesara si obligatorie participarea la Sfara Liturghie, mai mult decat ne sunt necesare lumina si aerul, ea fiind cea mai mare lucrare pe pamant!"
(Parintele Arsenie Papacioc)

Timpul cel mai frumos pe care l-a daruit Dumnezeu omului este Sfanta Liturghie, este cerul pe pamant, se bucura ingerii cu oamenii.
Sa ne ajute Bunul Dumnezeu, sa ne vedem fata catre fata la Sfanta Liturghie.


Va doresc o duminica binecuvantata!


Liliana

vineri, 1 octombrie 2010

Sinaxarul zilei de 1 octombrie- Praznuirea Acoperamantului Maicii Domnului

“Astazi, poporul cel binecredincios, luminat praznuind, umbriti fiind prin venirea Ta, Maica lui Dumnezeu, si cautand catre preacinstita icoana Ta, cu umilinta graim: Acopera-ne pe noi cu cinstitul Tau Acoperamant si ne scapa de tot raul, rugand pe Fiul Tau, Hristos, Dumnezeul nostru, sa mantuiasca sufletele noastre.“ (Troparul Sfantului Acoperamant)


Praznicul de astazi, al Acoperamantului, a inceput a se praznui pentru o pricina ca aceasta:
In zilele imparatului Leon cel Intelept (886-912), in Constantinopol, spre Duminica, facandu-se priveghere de toata noaptea in cinstita biserica a Vlahernei, intru slava Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu, la intaia zi a lunii octombrie si de fata stand multimea norodului, fiind ca la patru ceasuri din noapte, Sfantul Andrei, impreuna cu ucenicul sau, fericitul Epifanie, si-au ridicat ochii in sus si au vazut pe Imparateasa cerului, pe Acoperitoarea a toata lumea, pe Preasfanta Fecioara Nascatoare de Dumnezeu, stand in vazduh si rugandu-se. Si era ea stralucind de lumina ca soarele si acoperind poporul cu cinstitul ei omofor, impreuna cu osti ceresti si cu multimea de Sfinti, care in haine albe si in cucernicie stateau imprejurul ei, dintre care doi erau mai alesi: Sfantul Ioan Inaintemergatorul si Sfantul Evanghelist Ioan. Pe aceasta vazand-o, Sfantul Andrei a zis catre ucenicul sau, fericitul Epifanie: "Oare vezi, frate, pe Imparateasa si doamna tuturor, care se roaga pentru toata lumea?" Iar el a zis: "O vad, sfinte parinte, si ma inspaimantez, ca o vad acoperind pe oamenii ce sunt sunt in biserica, cu cinstitul ei omofor, ce straluceste mai mult decat soarele."
Si s-au auzit graiurile cele cu umilinta ale rugaciunii ei catre iubitul ei Fiu si Dumnezeul nostru Iisus Hristos: "Imparate ceresc, primeste pe omul cel ce Te slaveste pe Tine si cheama in tot locul preasfant numele Tau. Si acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc il sfinteste si proslaveste pe cei ce te proslavesc pe Tine si rugaciunile celor ce cu dragoste ma cinstesc pe mine, Maica Ta, si fagaduintele, primeste-le toate si din toate nevoile si rautatile ii izbaveste".
Deci, nadajduindu-ne, Stapana, spre milostivele tale cuvinte, care le-ai zis catre Fiul tau, am voit sa nu ramana fara praznic sfantul tau Acoperamant, o, Preabuna, ci precum tu voiesti a-ti descoperi cinstitul praznic al Acoperamantului tau, o, intrutot milostiva, impodobeste-l. Ca si cei ce te proslavesc pe tine sa se veseleasca, vazand numitele tale praznice mult stralucind; si precum acolo pe norodul cel ce era in biserica cu milostivire l-ai acoperit, asa ne acopera si pe noi, pacatosii robii tai, cu acoperamantul aripilor tale, Fecioara, Acoperitoarea noastra Preasfanta Fecioara, surpand sfaturile si gandurile celor ce cugeta rele asupra noastra. Si, in ziua rautatilor noastre, sa ne acoperi pe noi, iar mai ales in ziua cea rea, cand sufletul se va desparti de trup, de fata sa stai noua intr-ajutor si sa ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din vazduh, cele de sub cer, si in ziua infricosatei judecati sa ne acoperi pe noi sub obladuirea Acoperamantului tau.
Cu ale careia preaputernice si bine primite rugaciuni si cu ale tuturor Sfintilor Tai, Dumnezeului, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

preluat de aici


Acum doi ani am mers impreuna cu familia in frumoasa Oltenie. Stiam ca la Manastirea Govora este pictata in tinda bisericii, Maica Domnului cu aripi, insa nu stiam sigur daca vom ajunge. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu si la intoarcerea spre casa am poposit cateva clipe sub Aripile Acoperamantului Maicii Lui Dumnezeu.
Liliana
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postări populare