sâmbătă, 28 august 2010

Pilda nunţii fiului de împărat – Toţi suntem chemaţi la nunta lui Hristos


Textul evanghelic continuă tematica Duminicii precedente (a lucrătorilor celor răi care au fost nimiciţi de stăpânul viei), tema centrală fiind aceea a pregătirii pentru întâlnirea cu Hristos în Împărăţia sa, care este asemenea invitaţiei la o nuntă.
Nunta este Taina care desăvârşeşte iubirea înaintea lui Dumnezeu (de altfel, pentru a arăta valoarea Nunţii în iconomia divină, Hristos săvârşeşte prima minune la o nuntă în Cana Galileii), prin urmare intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu este asemenea bucuriei unei nunţi, unde nu este „nici durere, nici întristare, nici suspin”.
Împăratul simbolizează pe Tatăl, mirele reprezintă pe Fiul, mireasa este Biserica, iar Duhul Sfânt este exprimat prin haina cea curată cu care trebuie să ne îmbrăcăm pentru a fi vrednici de a intra la nuntă.
Hristos vorbeşte despre trei chemări la nuntă, care reprezintă stadii diferite ale chemării omului la mântuire, din partea lui Dumnezeu, dar şi treptele evoluţiei spirituale a omului, pe calea mântuirii.
Astfel, prima şi a doua chemare este adresată poporului ales, iudeu, dar acesta se face nevrednic de chemare, căci unii se pierd în lucruri lumeşti (ţarină, negustorie), iar alţii omoară pe slujitorii trimişi (drepţii şi proorocii Vechiului Testament).
Ca şi în Duminica precedentă, Împăratul Hristos va nimici pe cei care s-au arătat nevrednici de chemarea Sa, şi va decide chemarea la mântuire a întregii omeniri, simbolizată aici prin adunarea la nuntă a tuturor, buni şi răi.
Printre aceştia se găseşte unul care nu are haina potrivită de nuntă, ceea ce înseamnă că nu putem intra oricum în Rai, ci numai dacă ne pregătim cum se cuvine, prin Sfântul Botez şi prin dobândirea Duhului Sfânt în această viaţă, prin practicarea faptelor bune.
De aceea, Hristos încheie cu avertizarea că „mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”, adică Dumnezeu vrea să ne mântuiască pe toţi, dar depinde numai de noi dacă ne vom face vrednici ca să fim aleşi de Dumnezeu pentru Rai, la Judecată.

Preluat de aici


Va doresc o duminica linistita!
Liliana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postări populare