miercuri, 6 august 2014

Sfinţii nemţeni-vieţuitori în lumina Taborului
"Cu o zi înainte şi una după praznicul împărătesc al Schimbării la faţă a Domnului, Biserica noastră cinsteşte doi sfinţi ce s-au născut şi s-au nevoit în străvechea zonă a Neamţului – Sfântul Cuvios Ioan Iacob (5 august) şi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla (7 august). Cu siguranţă zilele trecerii lor la Domnul nu au fost întâmplătoare, întrucât mai târziu acestea au devenit zilele lor de cinstire în Biserica Ortodoxă Română. Cei doi nevoitori din sihăstriile nemţene parcă străjuiesc sărbătoarea Schimbării Domnului la faţă (6 august) şi, în acelaşi timp, o mărturisesc. Viaţa lor binecunoscută oricărui dreptcredincios a fost o neîncetată luptă pentru dobândirea slavei taborice. Ne amintim că pe Muntele Tabor, însoţit de Petru, Ioan şi Iacov, Mântuitorul Iisus Hristos S-a schimbat la faţă înaintea lor „şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17,2), prevestind ucenicilor slava Învierii Sale cea de a treia zi după Răstignirea pe Cruce. Totodată însă, Mântuitorul ne-a descoperit nouă tuturor atunci slava Împărăţiei Sale, chemându-ne să luptăm şi să ne nevoim pentru a o dobândi. Chipul Mântuitorului schimbat la faţă prefigurează starea drepţilor în Împărăţia lui Dumnezeu, însă Domnul ne-a arătat că pentru a atinge acest ideal este nevoie de iubire jertfelnică şi purtarea crucii, aşa cum El Însuşi a făcut-o. De aceea, Mântuitorul a urcat pe Tabor cu puţin timp înaintea pătimirilor Sale. Aceste taine adânci le-au înţeles cei doi sfinţi nemţeni pe care îi pomenim înainte şi după praznicul Schimbării la faţă. Astfel ei au dus lupta cea bună a jertfirii vieţii lor lui Hristos pentru ca la sfârşit să dobândească şi să intre în slava şi strălucirea Împărăţiei cereşti.


Manastirea Neamt

tihna in pridvor suspendat

lumina Duhului

contraforti

urmele timpului

Sfantul Necunoscut

verde viu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postări populare